Odense

Middelfart

Dit forløb

Om os

Tilmeld dig
Følg os på:
facebookinstagramyoutube

Hastighedsregler i Danmark

28. juni 2023

Hastighedsregler i Danmark: Alt du bør vide om hastigheds- og fartregler i Danmark

I denne artikel vil vi udforske forskellige typer veje i Danmark, der hver har unikke karakteristika og regler. Vi vil dykke ned i de detaljer, der adskiller motorveje, landeveje og byveje fra hinanden, lige fra deres formål og hastighedsbegrænsninger til adgangsregler og generelle kendetegn. Disse distinktioner er vigtige for at forstå, hvordan trafikken flyder i Danmark, og hvad man som bilist skal være opmærksom på, når man kører på disse forskellige veje.

Hvad er forskellen på de forskellige veje?

I Danmark er der forskellige typer veje, som hver især har særlige egenskaber og regler. Her er de grundlæggende forskelle mellem motorveje, landeveje og byveje:

 1. Motorvej:

  • Formål: Motorveje er designet til at muliggøre hurtig og effektiv transport over længere afstande.
  • Hastighedsgrænse: Den generelle hastighedsgrænse på motorveje i Danmark er 130 km/t, men det kan variere, og nogle steder kan det være lavere.
  • Adgang: Kun motorkøretøjer har adgang til motorveje, og de skal være i stand til at køre mindst 50 km/t. Cykler, knallerter, traktorer og gående har ikke adgang.
  • Kendetegn: Motorveje er ofte karakteriseret ved at have skilte med en blå baggrund og hvid tekst, minimum 2 adskilte kørselsbaner i hver retning, og de har ofte ingen lyskryds eller direkte adgang til ejendomme. Afkørsler og tilkørsler er ofte udformet som ramper.
 2. Landevej:

  • Formål: Landeveje er primære ruter, der forbinder byer og regioner, og de er beregnet til både lokal og regional trafik.
  • Hastighedsgrænse: Hastighedsgrænsen på landeveje er ofte 80 km/t, men det kan variere.
  • Adgang: Der er generelt færre restriktioner på, hvilke køretøjer der kan bruge landeveje sammenlignet med motorveje.
  • Kendetegn: Landeveje har ofte kun én vejbane i hver retning, og de kan have direkte adgang til ejendomme og krydse andre veje ved lyskryds eller rundkørsler.
 3. Byvej:

  • Formål: Byveje er veje inde i byer og tætbebyggede områder og er designet til at tjene den lokale trafik.
  • Hastighedsgrænse: Den generelle hastighedsgrænse på byveje i Danmark er 50 km/t, men i nogle områder, såsom boligområder eller nær skoler, kan det være lavere.
  • Adgang: Byveje er åbne for alle typer trafik, inklusiv fodgængere og cyklister.
  • Kendetegn: Byveje kan variere meget i udseende, men de har ofte flere kryds, fodgængerovergange, cykelstier og er generelt mere komplekse i forhold til trafikstrømme.

Disse kategorier af veje er alle underlagt danske trafikregler og -love. Det er vigtigt for bilister at være opmærksomme på de specifikke regler og begrænsninger, der gælder for hver type vej for at sikre sikker og ansvarlig kørsel.

Tips til at forstå de danske hastighedsregler

I Danmark er der flere forskellige hastighedsregler, der gælder for forskellige typer veje og områder. Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige hastighedsgrænser:

 1. Motorveje: Den generelle hastighedsgrænse på danske motorveje er normalt 130 km/t. Dog kan der være strækninger, hvor der er skiltet en lavere hastighedsgrænse afhængigt af vejforholdene eller konstruktionen af vejen.

 2. Landeveje uden for byer: Hastighedsgrænsen på de fleste landeveje uden for byområder er normalt 80 km/t. Der kan dog være strækninger, hvor der er skiltet en lavere hastighedsgrænse afhængigt af vejforholdene eller sikkerhedsmæssige hensyn.

 3. Veje i byområder: I byområder er den generelle hastighedsgrænse normalt 50 km/t. Dette gælder for de fleste veje, medmindre der er skiltet en anden hastighedsgrænse.

 4. Boligområder og skoleveje: I visse boligområder og områder med skoler kan hastighedsgrænsen være lavere end 50 km/t, typisk 30 km/t eller 40 km/t. Dette er for at øge sikkerheden for fodgængere og cyklister, især børn. På disse strækninger vil hastigheden dog oftest være skiltet som anbefalet hastighed i fartdæmpet område.

 5. Trafikerede områder og særlige zoner: Der er også specifikke områder med særlige hastighedsregler, f.eks. områder med vejarbejde, tunnelindgange, vejkryds og lignende. Disse områder kan have midlertidige eller permanente hastighedsbegrænsninger, som skal følges. Derudover findes der særlige hastighedsbegrænsninger for gågade, opholds- og legeområder maks 15 kmt for begge, samt cykelgade som har en begrænsning på 30 kmt.

Det er vigtigt at bemærke, at hastighedsgrænserne kan variere afhængigt af vejforholdene, vejskilte og lokale reguleringer. Det er altid vigtigt at være opmærksom på skiltningen og overholde de gældende hastighedsgrænser for at sikre sikkerheden for dig selv og andre trafikanter.

Hastighedstavler

Vi har opsat en guide med typiske skilte du skal kende, når du gerne vil forstå hastighedsreglerne i Danmark.

Bliv klogere på de forskellige skiltninger nedenfor. 

Lokal hastighedsbegræsning

C55-C56 Lokal hastigheds-begrænsning

Tavlen fastsætter en lokal hastighedsbegrænsning for en strækning på den aktuelle vej. Det grå skilt angiver ophør af lokal hastighedsbegrænsning, og farten vil derfor være bestemt af de ellers overordnede hastighedsregler.

Motorvej

E42 Motorvej

Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motorvej og til- og frakørselsveje til motorvej gælder, jf. færdselslovens §§ 44-47. Hastighedsangivelse på 130kmt

tætterebebyggetområde

E55-E56 Tættere bebygget område og ophør af denne

Tavlen angiver område, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder. Tavlen med den røde streg, angiver ophør at tættere bebygget område, og hastigheden vil derfor være bestemt af de overordnede hastighedsregler.

e53e54 område med fartdæmpning ophør

E53-E54 Fartdæmpet område

Tavlen  E53 Fartdæmpet område, angiver et område, hvor kørebanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Den grå tavle E54 angiver ophør af fartdæmpet område.

Motortrafikvej

E 43 Motortrafikvej

Tavlen angiver vejstrækning, hvor de særlige regler om kørsel på motortrafikvej og til- og frakørselsveje til motortrafikvej gælder, jf. færdselslovens § 48. Hastigheden er som udgangspunkt 80kmt, men kan hæves på lokale vejstrækninger op til 100kmt.

D-55

D 55 Påbudt mindstehastighed

Påbuddet gælder kørende bortset fra cyklister og førere af lille knallert. Det gælder, indtil det ophæves ved tavle D 56 eller ved afstandsangivelse på undertavle.

e37 anbefalet hastighed

E 39 Anbefalet hastighed

Tavlen angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Anbefalingen gælder indtil den ophæves med tavle E 40 eller ved afstandsangivelse på undertavle.

e41 hastighedsangivelse for frakørsel

E 41 Hastighedsangivelse for frakørsel

Tavlen angiver den hastighed, hvormed et sving på en frakørselsvej under normale forhold kan gennemkøres.

Straf og konsekvenser ved at undlade at overholde fartgrænserne

Overtrædelse af fartgrænserne i Danmark kan have en række alvorlige konsekvenser, lige fra bøder til frakendelse af kørekort og konfiskation af køretøjet. Her er de detaljerede konsekvenser:

 1. Bøder: Hvis du overskrider fartgrænsen, vil du typisk få en bøde. Bødens størrelse afhænger af, hvor meget du overskrider fartgrænsen. Jo større overskridelse, desto højere bøde.

 2. Klip i kørekortet: Ved hastighedsoverskridelser på mere end 30% (men mindre end 100%) af fartgrænsen, kan du få et klip i dit kørekort. Hvis du får tre klip inden for tre år, bliver dit kørekort inddraget, og du skal aflægge en ny kontrollerende køreprøve, som består af en teoriprøve samt køreprøve.

 3. Frakendelse af kørekortet: Hvis du overskrider fartgrænsen med mere end 100%, eller hvis du er involveret i vanvidskørsel, vil du blive frakendt dit kørekort. Vanvidskørsel kan inkludere, men er ikke begrænset til, meget høje hastigheder, farlige overhalinger, eller kørsel i påvirket tilstand. Du skal generhverve dit kørekort efter en bestemt periode, som varierer afhængigt af situationen. Ved kørsel på motorvej med mere end 160 kmt frakendes man kørekortet betinget, mens man ved kørsel med hastigheder højere end 200kmt på motorvej frakendes ubetinget. 

 4. Konfiskation af køretøjet: I særligt alvorlige tilfælde, som ved gentagen vanvidskørsel, kørsel med hastigheder over 200kmt mv. kan dit køretøj blive konfiskeret af myndighederne. Dette er en ret ny bestemmelse i dansk lov, som blev indført for at dæmpe særligt hensynsløs og farlig kørsel.

 5. Fængselsstraf: I ekstreme situationer, som hvis din overskridelse af fartgrænsen har resulteret i en ulykke med alvorlig personskade eller dødsfald, kan du blive idømt en fængselsstraf.

Disse konsekvenser kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder og lovgivningen på det givne tidspunkt. Ud over de direkte konsekvenser kan overskridelse af fartgrænsen også føre til højere forsikringspræmier og en potentiel skade på dit omdømme som en ansvarlig bilist. Vigtigst af alt, overskridelse af fartgrænsen øger risikoen for ulykker, som kan føre til personskader eller endda død. Det er derfor afgørende altid at køre forsvarligt og overholde fartgrænserne.

Tag dit kørekort hos Mrdrive.dk

I lyset af alt det, vi har diskuteret, bliver det klart, hvor vigtig en dybdegående og ansvarlig køreuddannelse er for at navigere sikkert på Danmarks veje. At overholde fartgrænserne og have respekt for trafikreglerne er ikke kun et juridisk krav, men også en afgørende faktor for alles sikkerhed på vejene.

Hos Mrdrive.dk forstår vi vigtigheden af dette ansvar. Vi tilbyder en omfattende køreuddannelse, der lægger vægt på både teoretisk viden og praktisk erfaring. Vi sørger for, at vores elever fuldt ud forstår hastighedsreglerne og konsekvenserne af at overtræde dem.

Vores mission er at uddanne ansvarlige bilister, der ikke kun kan manøvrere et køretøj sikkert, men som også har en dyb respekt for trafikregler og de andre trafikanter omkring dem. Vi ønsker at hjælpe dig med at udvikle de færdigheder, du har brug for, for at køre sikkert og ansvarligt.

Så hvis du leder efter et sted at tage dit kørekort, hvor der lægges stor vægt på at undervise i ansvarlig kørsel, så er Mrdrive.dk det rigtige sted for dig. Vi ser frem til at hjælpe dig på din vej til at blive en sikker og ansvarlig bilist. Husk, kørsel handler ikke kun om at nå din destination; det handler om at gøre det sikkert, for dig og for alle andre på vejen.

Tag dit kørekort nu 
Rami fra Mrdrive køreskole i Odense og Middelfart
Del artikel:

Odense

Odense Banegård Center
Østre Stationsvej 27, 2. sal
5000 Odense C

Middelfart

Middelfarts Midtpunkt
Jernbanegade 71 - 75, nr. 9
5500 Middlefart
crossmenu