Odense

Middelfart

Dit forløb

Om os

Tilmeld dig
Følg os på:
facebookinstagramyoutube

Teoriprøven og køreprøven

Tilmeld dig nu

Hvordan foregår teoriprøven?

Teoriprøven er en skriftlig stedprøve, hvor du får vist en tilfældigt udvalgt serie af billeder fra Rigspolitiets godkendte teoriprøvesæt. Deri vil der være indtalte spørgsmål og svarmuligheder, samt tilhørende afkrydsningsskema til besvarelse.

Prøvelokalet lukkes ved den fastsatte mødetid. Ansøgere, der møder for sent, kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal derfor til en ny prøve mod betaling. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens bedømmelse. Ansøgeren får oplyst, hvilke emner i undervisningsplanen, der er fejlagtigt besvaret, og hvorvidt, han/hun har bestået prøven.

Hvordan foregår køreprøven (den praktiske prøve)?

Der afsættes kørselstid til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken. Denne må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B-kørekort. Udover kørselstiden afsættes der også tid til kontrol af ansøgerens identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, gennemførelse af baglænskørsel, evaluering af prøveforløbet, m.v. Prøvetiden kan forlænges eller afbrydes, hvis ansøgerens kørefærdighed ikke er tilstrækkelig.

Køreprøven gennemføres med den prøvesagkyndige siddende ved siden af ansøgeren i en godkendt skolevogn. Kørelæreren kan, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger, overvære prøven fra bilens bagsæde. Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve, kan yderligere en prøvesagkyndig, efter forudgående orientering til kørelæreren, overvære prøven.

Under prøven anses ansøgeren som bilens fører med følgende ansvar og forpligtelser. Enkelte mindre alvorlige fejl kan i sig selv ikke medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet ansøgerens kørsel skal vurderes som helhed. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning. Ansøgere, der ikke har bestået, skal have oplyst, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen, der ikke er opfyldt tilfredsstillende.

Tilmeld dig nu!

Ledige hold i Odense
Ledige hold i Middelfart

Oftest stillede spørgsmål

Hvor lang tid tager et kørekort?

Et normalt kørekort tager ca. 12-14 uger, men behovet vil typisk være individuelt.

Du kan tilmelde dig et af vores turbohold. Det tager ca. 4-6 uger, og så står du med dit kørekort klart i hånden.

For generhververe kan du dog generhverve dit kørekort rimelig hurtigt, kontakt os for nærmere tidsforløb

Hvis du har ønsker for speciel undervisning kan tiden ligeledes variere.

Hvordan foregår betalingen?

Hos Mrdrive Aps kan du til en hver tid vælge at opdele betaling af dit kørekort i rater. Betaler du på én gang pålægges du ingen gebyrer. Vælger du ratebetaling tillægges et symbolsk administrationsgebyr på 100kr. pr. betaling. Ratebetaling foregår på følgende måde:

OBS: KORT FØR OPSTART SENDES MODTAGER DU EN FAKTURA MED ET DEPOSITUM PÅ 500KR. Depositum skal indbetales for at bekræfte din tilmelding på holdet. Har du indbetalt depositum trækkes det fra den samlede totalpris på 15.000kr. Betales kørekortet i rater modregnes de 500kr fra sidste rate.
ratebetaling betales senest til første teoriaften (5.000kr) + 100kr adm. gebyr
ratebetaling betales en måned efter (5.000kr) + 100kr adm. gebyr
ratebetaling betales ved sidste teoriaften (4.500kr – depositum modregnet) + 100kr adm. gebyr

OBS: Hvis du ikke indbetaler depositum inden holdstart forsøger vi at kontakte dig. Hvis dette ikke lykkedes frameldes du holdet, så pladsen kan gå til en anden elev. Du bedes derfor reagere på den første faktura du får fra os.
Betaling kan også foretages på en gang. Betaling modtages over bankoverførsel, mobilepay, dankort samt kontanter. Ved spørgsmål kontakt os pr. telefon eller mail.

Hvad gør jeg, hvis jeg dumper en af prøverne?

Hvis du dumper teoriprøven, skal han/hun betale et nyt prøvegebyr til Færdselsstyrelsen på 1000 kr.

Hvis du dumper den praktiske prøve, skal du betale et nyt gebyr til Færdselsstyrelsen, samt til ny leje af skolevogn. Derudover skal der køres mindst to kørelektioner yderligere inden den nye prøve. Den ene lektion er til for at få snakket fejl, m.v. igennem og den anden lektion er opvarmning inden den nye prøve.

Har du flere spørgsmål?

Odense

Odense Banegård Center
Østre Stationsvej 27, 2. sal
5000 Odense C

Middelfart

Middelfarts Midtpunkt
Jernbanegade 71 - 75, nr. 9
5500 Middlefart
crossmenu