Odense

Middelfart

Dit forløb

Om os

Tilmeld dig
Følg os på:
facebookinstagramyoutube

Tips fra Mrdrive

Se video med tips

Tips til teori- og køreprøven

Med vores køreprøve tips kommer du til at stå stærkt til prøven. Vi ved, at der er mange ting at holde styr på, og det er derfor vi har oplistet disse gode råd til køreprøven. 

Du kan se vores køreprøve tips og de ting, du skal kunne her på siden samt se vores spændende teknik video.

Tips til teoriprøven

Hastighedsnedsættelser skal ske ved

 • Uoverskuelige kryds
 • Uoverskuelige sving
 • Uoverskueligt fodgængerfelt
 • Uoverskuelige bakker
 • Mødet med andre køretøjer på smalle veje
 • Jernbaneoverkørsler
 • Børn på, ved eller tæt ved vejen.
 • Nedsat vejgreb – is, sne, blade osv.
 • Nedsat sigtbarhed – tåge, dis, regn, lavtstående sol osv.

Hastighedsgrænser

Tættere bebygget område 50 km/t
Udenfor tættere bebygget område 80 km/t
Motorvej 130 km/t
Motortrafikvej 80 km/t

Hvem må køre hvad på motorvejen?

Bus 80 km/t
Lastbil 80 km/t
Bil med anhænger 80 km/t
Traktor 40 km/t – OBS må dog ikke køre på motorvej!

Vær opmærksom på at nogle busser og biler med anhænger kan være tempo 100 godkendt, de må derfor køre 100 km/t i stedet for 80 km/t

Promille

Højeste promille tilladt i blodet er 0,50. Hvis du dog ikke er indblandet i færdselsuheld.

Hvis du er indblandet i færdselsuheld, må din promille højst være 0,00.

Vær opmærksom på dette!

Du må aldrig overlade din bil til andre som er påvirket, hverken af narkotika eller alkohol.

Medicin kan også være farligt.

En blanding af spiritus og medicin eller narkotika kan være endnu værre og meget farligt

Overhaling

Man overhaler altid venstre om, medmindre forankørende tydeligt med tegn (blinklys) og placering viser at vedkommende skal til venstre.

Hvis der er cykelsti på din højre side, må du ikke komme ud på denne. Lige meget om forankørende viser at han skal til venstre. Være OBS på dette

Overhalingsforbud

 • Før eller på en jernbaneoverkørsel.
 • Før eller i et fodgængerfelt – dog undtaget hvis der er frit udsyn over hele fodgængerfeltet.
 • Over bakketoppe – dog undtaget hvis der er to vognbaner i samme retning, med en dobbeltspærrelinje der adskiller os og modkørende. Eller hvis vejen er ensrettet.
 • I uoverskuelige sving eller på vej hen imod dem – dog undtaget hvis der er 2 baner og dobbeltspærrelinje som adskiller os og modkørende. Du må gerne overhale i lysregulerede kryds hvis du har to baner der går i samme retning.
 • Før eller efter vejkryds – dog undtaget hvis vejene har ubetinget vigepligt og der er frit udsyn i krydset. Samt i lysregulerede kryds med to baner i samme retning.

Standsnings og parkering

Generelt: Du må ikke være til fare for nogen når du standser eller parkere. Standsning og parkering skal som hovedregel altid ske uden for kørebanen og i kørselsretningen i højre side.

Standsning: Enhver hensætning af et køretøj i mindre end tre minutter. Med eller uden fører. Standsning gælder også ind- og udstigning, og af- og pålæsning uanset varighed.

Parkering: Enhver hensætning af et køretøj i mere end 3 minutter, med eller uden fører.

Steder du ikke må parkere

 • Tættere end 30 m før og efter en jernbaneoverkørsel
 • Ud for ind og udkørsel til ejendomme
 • Ved siden af andre (i 2 position)

Steder du ikke må standse (ej hellere parkere)

 • Bakke – foran eller på en bakke
 • Sving – i uoverskuelige sving
 • Fodgængerfelt – ikke nærmere en 5 m før feltet.
 • Cykelsti – ikke nærmere end 5 m fra ophør af cykelsti
 • Spærrelinje – Der skal være 3 m fra din bil til spærrelinjen.
 • Vejkryds – ikke nærmere end 10 m, før og efter
 • Jernbaneoverskæring – 30 m fra. Du må ikke standse eller parkere på den.
 • Gul kantlinje på fortovskanten (hel linje) (standsning tilladt hvis den gule linje er stiplet)
 • I tunnel eller viadukt
 • Krybespor
 • Taxa eller busholdeplads
 • Busstoppested min 12 m fra.
 • Mod kørselsretningen (undtaget på ensrettet og mindre befærdede veje)

Ubetinget vigepligt

Her skal du holde tilbage for alt hvad der kommer fra både højre og venstre side. Du behøver ikke nødvendigvis at komme ned at holde helt stille ved hajtænderne, kun hvis der er dårlige oversigtsforhold eller hvis der er fuldt stop!

Man har ubetinget vigepligt ved hajtænder, hvis tavlen for ubetinget vigepligt er til stede eller ved fuldt stop. Hvis man kører over en fortovskant, cykelsti, ud eller ind fra et grundstykke/ejendom, parkeringsplads, en tank eller fx en markvej.

Højre vigepligt

Betyder at du skal holde tilbage for alt hvad der kommer fra din højre side. Men husk samtidig at være opmærksom på om kørende fra din venstre side, kender deres vigepligt og holder tilbage.

Du har højre vigepligt, hvis der ikke er ubetinget vigepligt, der ingen afmærkning er på vejen eller nogen tavler, der fortæller dig noget andet.

Husk at du aldrig må være til ulempe når du har vigepligt. Hvis du har været til ulempe, har du derved ikke overholdt din vigepligt.

Politiets ansvisninger

Husk denne til teoriprøven. Hvis politimanden står med ryg eller bryst mod dig, må du ikke kører. Har han en arm i vejret betyder det gult, og du skal gøre klar til at kører. Først når politimanden står med siden til dig, er der grønt i krydset og du må kører.
politietsanvisning

Tips til køreprøven

Bilens front

 • Viskerne skal kunne holde forruden ren.
 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Bilens bagende

 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
 • Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.

Interiør

 • Hornet skal have en klar, konstant tone.
 • Speedometer, evt. omdrejningstæller og temperaturmåler.
 • Kontrol for olietryk, elektrisk strøm, dørlukning, lys i lygter, herunder blinklys, parkeringsbremse, ABS-bremser, ESC, motorlampe og eventuelt kontrollys for airbags samt fejl i bremsesystemet.

Under motorhjelmen

 • Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max. -mærket, eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.
 • Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. - og max. -mærket eller ved, at kontrollampen ikke er tændt.
 • Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. - og min. -mærker, aflæst på bilen instrumenter eller efter instruktionsbogens anvisninger.
 • Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.
 • Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.
 • Påfyldningsdæksel for motorolie, kølervæske, sprinklervæske og eventuelt olie til servostyring.

Dæk

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 • Dæk og fælge skal være ubeskadigede.

Praktiske tests

Ratslør

Der må normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved, at hjulene straks følger rattets

bevægelse. I biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor.

Støddæmpere

Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne

Bremsetesten

Bremsepedalen må ikke kunne trædes i bund, når der trædes hårdt på pedalen. Pedalvandringen er i øvrigt afhængig af bilfabrikatet.

Bremsepedalen må normalt ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

Ved bremser med vakuumforstærker skal bremsepedalen holdes nedtrådt efter trykudligning. Herefter startes motoren og bremsepedalen synker et lille stykke.

Manøvre til praktisk prøve

Til den praktiske prøve kan du blive bedt om at lave minimum 2 af nedenstående praktiske manøvre.

 • Bakke ligeud eller højre rundt om et hjørne
 • Foretage trepunktsvending
 • Parallelparkere
 • Præcis opremsning

Tilmeld dig nu!

Ledige hold i Odense
Ledige hold i Middelfart

Har du flere spørgsmål?

Odense

Odense Banegård Center
Østre Stationsvej 27, 2. sal
5000 Odense C

Middelfart

Middelfarts Midtpunkt
Jernbanegade 71 - 75, nr. 9
5500 Middlefart
crossmenu